راهبند برقی

کرکره برقی در تبریز

درب اتوماتیک در تبریز

جک بازویی در تبریز

درب شیشه ای اتوماتیک 
راهبند
راهبند اهرمی
 
 
راهبند ستونی
راهبند ستونی
 
 
مسدود کننده مسیر
مسدود کننده جاده
 
 
راهبند میله ای
راهبند میله ای
 
 
راهبند نردبانی
راهبند نردبانی
 
 
مانع آکاردئونی
مانع آکاردئونی
 
 
راهبند تاشو
راهبند تاشو
 
 
راهبند LIFE
راهبند  LIFE
 
 
راهبند BFT
راهبند  BFT
 
 
راهبند  FAAC
راهبند FAAC
 
 
راهبند APRIMATIC
راهبند BETA
 
 
راهبند CAME
راهبند CAME
 
 
قفل پارکینگ
قفل پارکینگ
 
 
قفل و مقسم پارکینگ
سیستم قفل و مقسم پارکینگ
 
 
قفل پارکینگ
قفل پارکینگ
 
 
تیغه کرکره
قفل چرخ
 
 
قفل
قفل پارکینگ دستی
 
 
پارکینگ هوشمند
پارکینگ هوشمند
 

 

درب اتوماتیک کنترل تردد گیت های امنیتی تجهیزات مدار بسته